NAŠ TIM

Dr Boro Lazić

Dr Boro Lazić

Psihijatar, specijalista psihijatrije, subspecijalista za bolesti zavisnosti (ADM klinički stručnjak, nastavnik, naučnik). Mjesto rođenja: Šekovići, Bosna i Hercegovina, rođen 4. avgusta 1964. godine

Državljanstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina

Obrazovanje:

A. Dodiplomski studij: 1971-1979, Osnovna škola, Tuzla, Bosna i Hercegovina 1979-1983, Srednja medicinska škola, Tuzla, Bosna i Hercegovina
B. Diplomirao: 1984-1990, doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli), Tuzla, Bosna i Hercegovina
C. Postdiplomske studije: 1995.-1999., specijalizacija iz psihijatrije (Specijalističke studije iz psihijatrije), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
D. Postdiplomske studije nastavak 2000-2002, uža specijalizacija bolesti zavisnosti (Subspecijalističke studije bolesti zavisnosti ), Institut za psihijatriju, Beograd, Srbija

Stručno usavršavanje:

2001: "Savremene metode dijagnostike i lečenja zavisnosti od heroina"- Univerzitetska klinika u Cirihu, Klinika za zavisnost od heroina, Švajcarska
2002: "Dijagnoza i lečenje bolesti zavisnosti, savremeni principi" - "Betty Ford Centar", Los Angeles, SAD
2003: "Liječenje zavisnosti od kokaina i rehabilitacija" - "Priory Hospital" Roehampton, London, UK
2004: "Prevencija relapsa - kognitivno bihevioralna terapija (CBT) u liječenju zloupotrebe supstanci", - “Barnes-Jewish Hospital”, Washingtonski Univerzitet, St. Louis, SAD
2005: "Upotreba Suboxone -a u leečenju zavisnosti od heroina" – Profesionalni trening, Harvard Schering -Plough, Cambridge, Massachusetts, SAD
2006: EMDR Europe Training - "Integrativna psihoterapija zasnovana na dokazima za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i druge psihijatrijske poremećaje" na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu (VMA, medicinska, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova)
2007: Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu Profesionalni trening za psihijatre „Posttraumatski stresni poremećaj i komorbiditet bolesti zavisnosti“

Kliničko iskustvo:

2002-2003. Psihijatar, Psihijatrijska ambulanta, Šekovići, Bosna i Hercegovina
Od 2003. godine medicinski direktor i vođa stručnog tima, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd, Srbija Povremeni stručni savetnik na Klinici za zavisnosti "My Way Betty Ford Clinic", Bad Bruckenau, Njemačka
Od 2007. Povremeni stručni konsultant u rehabilitacionom centru "Zemlja živih" Kovilj, Srbija, od 2008

Kliničko istraživanje:

Istraživanje 2004 - 2006, glavni istraživač, istraživački projekti: Upotreba novih lekova u lečenju zavisnosti od droga i alkohola - Campral (Acamprosate) - Suboxone - Gabapentin - Vivitrol Procena efikasnosti lekova, istraživanje sprovedeno za potrebe farmaceutskih kompanija (Merck, Schering-Plough, Pfizer, Alkermes), Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Istraživanje 2006 - 2007, glavni istraživač, istraživački projekti: Analiza polimorfizama u DbH genu (podložnost zavisnosti, genetski faktori rizika) Institut za molekularnu biologiju, Beograd, Srbija, Specijalna klinika za bolesti zavisnosti, Beograd, Srbija
Istraživanje 2014. - 2018., glavni istraživač, istraživački projekti: Upotreba novih droga u lečenju ovisnosti o drogama i alkoholu - Nalmefene Consta - Vanoxerine Consta - Temposil Consta Procena efikasnosti lekova, istraživanje sprovedeno za potrebe farmaceutskih kompanija (Aurum Pharmaceuticals, London, UK), Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd

KNJIGE:

2007 - Priručnik "To može biti i vaše dete" za psihijatre, psihologe, lečnike, studente itd.
2014 - Vodič za roditelje o prevenciji zloupotrebe supstanci "To može biti i vaše dete"