+ (381) 65 221 23 52

Specijalna  bolnica za bolesti zavisnosti
“Dr Boro Lazić”
Prva licencirana klinika za bolesti zavisnosti  u Srbiji,  osnovana marta  2003 godine.

Savremena i korektna stručnost u službi pacijenta
i njegove porodice.

            Uprkos naučnim dokazima da je lečenje bolesti zavisnosti uspešno, mnogi ljudi u to i dalje ne veruju. To je delom i zbog primene pogrešnih terapijskih procedura i metoda  koje su za nauku nepoznate, neprihvatljive i nestručne. Postojanje ove bolnice ima za cilj da razbije dogme koje važe na ovim prostorima i da vrati nadu onima koji su oboleli.  Zbog toga smatramo svojom stručnom obavezom da stvorimo najbolje stručne i profesionalne uslove za što efikasnije lečenje ove bolesti. Znanje bazirano na nauci o zavisnosti pruža priliku da se razjasne sve nejasnoće i da se eliminišu nestručni a ponekad i štetni  „terapijski pristupi”.

         Mi smo iskusni, hrabri  i  dobro poznajemo oblast kojom se bavimo. Osnovni cilj nam je da ono što je poznato  i  provereno efikasno u nauci,  primenimo na pravilan i korektan način.  Pacijentima uvek pružamo najbolje.

            Tako je organizovana i uređena bolnica, spremna da u svakom pogledu zadovolji potrebe pacijenta i njegove porodice. Pacijentima nudimo jedan  lepo uređen ambijent u prirodi u kojem će se svi osećati prijatno. Uposlili smo dovoljan broj  medicinskih i administrativnih radnika  kako bi pacijenti stalno imali  osećaj da neko iskreno brine o njima.  

           Mi znamo da jedino stručan, sveobuhvatan  i iskren rad sa zavisnikom može dati rezultat,  podržati njegovu apstinenciju i oporavak,  i dovesti do potpunog izlečenja. Pored radnog dela postoji i rekreativni deo programa koji uključuje teretanu, plivanje, lov, ribolov, košarku, tenis, fudbal i sl.

       Naši  stručni i ljudski kvaliteti i naše dosadašnje  iskustvo su naša zaloga da će lečenje biti sprovedeno uz puno poštovanje ličnosti svakog pojedinca i bilo kog člana njegove porodice.

Knjiga Dr Bore Lazića

Izdanje iz 2014. godine

Sadržaj knjige

________________

Izdanje iz 2007. godine

Sadržaj knjige

Ordinacija- Beograd

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 11 380 63 28; (+381) 616 16 26 01;
T (+381) 65 22 123 52;
Email: office@spec-clinic.org


 

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 65 221 23 52; T (+387) 65 966 098;
T (+491) 521 568 44 98;
Email: office@spec-clinic.org

Ordinacija - Novi Sad

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 63 152 04 19;

 Email: office@spec-clinic.org

 

Scroll to top