+ (381) 65 221 23 52

Primena Depo-preparata (blokatora) u prevenciji recidiva

     

      Kada prekine upotrebu, zavisnik će osetiti jaku žudnju ili intenzivnu želju za supstancom. Žudnja nastupa iz potrebe mozga da održava novonastalo stanje ravnoteže koja sada uključuje prisustvo droge.
Osoba može da oseti žudnju u bilo kojoj fazi zavisnosti, čak i u eksperimentalnoj fazi. Žudnja ima fiziološku osnovu u mozgu

        Žudnja za supstancom i kompulsivno ponašanje su suština zavisnosti. Oni su jako teški za kontrolisanje, teži od bilo koje fizičke zavisnosti, i njihovo neutralisanje je glavni cilj svakog programa lečenja. Iako je tretman zavisnosti statistički mnogo uspešniji nego tretman drugih hroničnih oboljenja, zavisnici neretko imaju povraćaj u bolest (recidiv) tokom lečenja i oporavka i tada opet koriste supstancu.

    Da bi se promena načina ponašanja uspešno održala, neophodno je da osoba pronađe alternativni sistem samonagrađivanja kao kompenzaciju za pogrešnu adaptaciju mozga na zavisničke stimuluse.
Osoba koja je u procesu lečenja treba da traži nova značenja (smisao) u životu i da na neki način uspe da održava novi sistem nagrađivanja dok mozak ne počne da se readaptira ili dok se ne vrati na prirodan nivo funkcionisanja.

       U programima lečenja koriste se razni pristupi kako bi pomogli pacijenima da prevaziđu žudnju i, ukoliko je moguće, da izbegnu recidive. Naučna istraživanja jasno pokazuju da je zavisnost izvesno izlečiva. Kroz tretman koji je podržan Depo-preparatima  pacijent može naučiti da kontroliše svoje stanje i da živi relativno normalnim životom.

  • NALMEFENE CONSTA® (Nalmefen  injekcija produženog dejstva), - ovaj lek  se primenjuje najčešće tek nakon izvršene detoksikacije heroinskih zavisnika. On je sintetički opijatni antagonist (blokator) produženog dejstva sa malim brojem sporednih efekata. Dužina trajanja preparata zavisi od koncentracije aktivne supstance i može da bude u rasponu od tri do 12 meseci.. Osobe moraju da budu medicinski  detoksikovane i čiste od opijata nekoliko dana pre upotrebe  Nalmefen -a  kako bi se sprečilo ubrzavanje apstinencijalnog sindroma. Ako se primeni  na ispravan način, kompletno su blokirani svi efekti opijata, uključujući i  euforiju a umesto toga nastaju vrlo neprijatne i mučne senzacije ako bi se opijat uzeo. Nalmefen  Depo nema neželjenih efekata ili potencijala za zloupotrebu i ne stvara zavisnost.
  • TEMPOSIL CONSTA® (Temposil  injekcija produženog dejstva), - ovaj lek  se primenjuje nakon izvršene detoksikacije zavisnika od alkohola. On je sintetički antagonist alkohola (blokator) produženog dejstva sa malim brojem sporednih efekata. Dužina trajanja preparata zavisi od koncentracije aktivne supstance i može da bude u rasponu od tri do 12 meseci.. Osobe moraju da budu medicinski  detoksikovane i čiste od alkohola minimum pet  dana pre primene Temposila  kako bi se sprečio nastanak apstinencijalnog sindroma. Ako se primeni  na ispravan način, kompletno su blokirani svi efekti alkohola, uključujući i  euforiju a umesto toga nastaju vrlo neprijatne i mučne senzacije ako bi se alkohol ipak uzeo. Temposil - Depo nema neželjenih efekata ili potencijala za zloupotrebu i ne stvara zavisnost.

  • VANOXERINE CONSTA® (Vanoxerin  injekcija produženog dejstva), - ovaj lek  se primenjuje nakon izvršene detoksikacije zavisnika od kokaina ili amfetamina. On je sintetički antagonist dopaminskih receptora (blokator) produženog dejstva sa malim brojem sporednih efekata. Dužina trajanja preparata zavisi od koncentracije aktivne supstance i može da bude u rasponu od tri do 12 meseci.. Osobe moraju da budu medicinski  detoksikovane i čiste od kokaina ili amfetamina minimum pet  dana pre primene ovog preparata. Ako se primeni  na ispravan način, kompletno su blokirani svi efekti kokaina i amfetamina, uključujući i  euforiju a umesto toga nastaju vrlo neprijatne i mučne senzacije ako bi se ove droge ipak uzele. Vanoxerin - Depo nema neželjenih efekata ili potencijala za zloupotrebu i ne stvara zavisnost.

 

      Mnogi iskusni lekari  zaključili su da je primena  Depo-preparata  najkorisnija metoda u programu lečenja veoma motivisanih, u skorije vreme  detoksikovanih pacijenata.

Specijalna  bolnica za bolesti zavisnosti
“Dr Boro Lazić”
Prva licencirana klinika za bolesti zavisnosti  u Srbiji,  osnovana 2003 godine
Kontakt: +381 65 221 23 52, +387 65 966 098, +491 521 568 44 98
www.spec-clinic.org      E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Knjiga Dr Bore Lazića

Izdanje iz 2014. godine

Sadržaj knjige

________________

Izdanje iz 2007. godine

Sadržaj knjige

Ordinacija- Beograd

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 11 380 63 28; (+381) 616 16 26 01;
T (+381) 65 22 123 52;
Email: office@spec-clinic.org


 

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 65 221 23 52; T (+387) 65 966 098;
T (+491) 521 568 44 98;
Email: office@spec-clinic.org

Ordinacija - Novi Sad

"DR BORO LAZIĆ"
T (+381) 63 152 04 19;

 Email: office@spec-clinic.org

 

Scroll to top